Walkers

WALKERS-TOIMINTA •… on ennaltaehkäisevää ja ammatillisesti ohjattua nuorisotyötä, jossa innostetaan tavallisia aikuisia liikkeelle mukaan vapaaehtoistyöntekijöiksi. Keskeisin toimija Walkersissa on koulutetuista aikuisista vapaaehtoistyöntekijöistä koostuva ryhmä. •… on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. •… on Aseman Lapset ry:ssä kehitettyä vapaaehtoisuuteen perustuvaa nuorisotyötä, jota yhdistys myös taustayhteisönä järjestää ja ylläpitää. Walkers-toiminnan paikallisesta organisoinnista vastaavat paikalliset taustayhteisöt. Walkers-tavaramerkin omistaa Aseman Lapset ry .  

Comments are closed.