Nuorten ohjaus- ja tukipalvelut

Ohjaamon alle on keskitetty 15–29-vuotiaiden nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö. Lisäksi Ohjaamo on mukana järjestämässä lisäopetusta. Ohjaamon on tarkoitus toimia helposti muistettavana ja tavoitettavana linkkinä nuorelle eri palveluiden välillä. Lempääläläinen nuori tai hänestä huolta kantava taho voi lähes missä tahansa ongelmatilanteessa ottaa yhteyttä Ohjaamoon.

Comments are closed.